Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11449
metadata.artigo.dc.title: The experience of using the scrum process in the production of learning objects for blended learning
metadata.artigo.dc.title.alternative: „Scrum“ proceso taikymo patirtis kuriant mokymosi objektus mišriam mokymuisi
metadata.artigo.dc.creator: Bettio, Raphael Winckler de
Pereira, Denilson Alves
Martins, Ronei Ximenes
Heimfarth, Tales
metadata.artigo.dc.subject: Distance education
Learning objects
Education - Technologies
Scrum method
Educação à distância
Objetos de aprendizagem
Educação - Tecnologias
Método scrum
metadata.artigo.dc.publisher: Vilnius University
metadata.artigo.dc.date.issued: 2013
metadata.artigo.dc.identifier.citation: BETTIO, R. W. de et al. The experience of using the scrum process in the production of learning objects for blended learning. Informatics in Education, Vilnius, v. 12, n. 1, p. 29-41, 2013.
metadata.artigo.dc.description.resumo: The technological resources used for pedagogical innovation in the form of distance education have increasingly been incorporated into face-to-face education. This article describes the experience of the Federal University of Lavras – Brazil – with new ways to apply technology in face-to-face undergraduate courses. This paper presents (i) the strategy for the selection of course content, which was premised on the diversification of areas of knowledge and on promoting the permanent incorporation of the resources developed in the teaching-learning process, (ii) the organization of the production process of Learning Objects based on the Scrum method, (iii) the set of best practices, inspired by the management of agile software development, as well as the contextual motivation of its use.
metadata.artigo.dc.description.abstract: Technologiniai ištekliai, naudojami pedagogin˙ems inovacijoms nuotolinio mokymosi kontekste, vis dažniau taikomi ir tradiciniam mokymui. Šiame straipsnyje aprašoma Lavras federalinio universiteto (Brazilija) patirtis taikant naujus technologij u panaudojimo b¯udus tradiciniuose kursuose. Straipsnyje aptariama: 1) kurso turinio parinkimo strategija, pagr ista srities žini u ivairinimu ir palaikanti nuolatin i ištekli u, sukurt u mokymo ir mokymosi procesu metu, inkorporavim a, 2) mokymosi objekt u k¯urimo proceso organizavimas, pagr istas iteratyviu metodu, 3) geriausios patirtys, igytos pasinaudojus „Agile“ programin˙es irangos projektavimo metodu ir šio metodo taikymo privalumais ivairiuose kontekstuose.
metadata.artigo.dc.identifier.uri: http://www.mii.lt/informatics_in_education/pdf/INFE216.pdf
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11449
metadata.artigo.dc.language: pt_BR
Appears in Collections:DCC - Artigos publicados em periódicos
DED - Artigos publicados em periódicos

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.